Hlavná stránka
Ponuka vozidiel
Cenník
Preprava
Kontakt

   Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TRINITY INVEST s.r.o. prehlasuje, že ako prevádzkovateľ najpozicovna.sk v ktorých sú spracúvané osobné údaje osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými príslušnými právnymi predpismi, dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia a považuje ochranu osobných údajov svojich kliento za svoju prioritu.

Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje,ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne spoločnosti vyplnením a odoslaním formulára podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jej osobných údajov na účely zabezpečenia služby prenájmu motorového vozidla.

Na stránkach najpozicovna.sk nie sú používané súbory cookies a nie sú zbierané dáta o ich používaní konkrétnym užívateľom. IP adresy sú pre potreby sledovania návštevnosti zasielané do danej služby anonymizovane.