Hlavná stránka
Ponuka vozidiel
Cenník
Preprava
Kontakt

   PrepravaČinnosťou našej spoločnosti je okrem prenájmu motorových vozidiel
aj poskytovanie služieb v oblasti prepravy osôb 5miestnými a 9miestnými vozidlami
a prenájom limuzím aj so šoférom.